Przygotowanie wózków widłowych do odbioru UDT

kluczyk w stacyjce

Użytkowanie wózków widłowych wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań stawianym tym urządzeniom przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby należycie wywiązać się z określonych w przepisach prawa obowiązków, warto skorzystać z usług w zakresie przygotowania wózków widłowych do odbioru UDT.

Nasza oferta obejmuje:

  • sporządzenie dokumentacji technicznej wózka;
  • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej;
  • przygotowanie wózka pod kątem technicznym;
  • odbiór wózka w obecności inspektora UDT;
  • przeglądy konserwacyjne.

Co to jest dozór techniczny?

Dozór techniczny to określone w ustawie działania, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Obejmowane są nim urządzenia techniczne w toku projektowania, wytwarzania (w tym wytwarzania materiałów i elementów), naprawy i modernizacji oraz obrotu i eksploatacji.

Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji wózków widłowych i innych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu jest otrzymanie odpowiedniej decyzji.